VI suomalainen perheterapiakongressi

Perheterapiakongressin keynote-puhujat 

Pekka Holm

Pekka Holm (sos.tt. lastenpsykoterapeutti ja vet-perheterapeutti) on toiminut yksityisyrittäjänä 30-vuotta. Hän on Dialogic-kouluttajayhteisön johtaja. Pekka Holm on uransa aikana toiminut koulutusten johtajana kymmenissä perheterapia- ja työnohjaajakoulutuksissa. Tänään Pekka Holm tekee pääasiassa töitä lapsiperheiden ja  heidän tukenaan työskentelevien ammattihenkilöiden kanssa. Hänen kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä toimittaisiin niin, että asiakkaina olevien ihmisten kyvyt kohdata elämään kuuluvia vaikeuksia vahvistuisivat ja he voisivat jatkaa omaa elämäänsä läheistensä kanssa.

Anna Moring

Anna Moring, FT, toimii projektipäällikkönä Monimuotoiset perheet -verkoston Kaikkien perheiden Suomi -hankkeessa, jossa hänen tehtävänsä on tehdä Suomesta parempi paikka kaikille erilaisille perheille. Moring on taustaltaan perhetutkija ja väitellyt vuonna 2013 perheihanteista 2000-luvun Suomessa. Työssään hän kohtaa perheiden haasteita ja mahdollisuuksia ja näkee, mistä syntyvät selviytymistarinat ja miten vertaistuki ja ammattilaisten osaaminen voivat olla perheiden tukena erilaisissa elämäntilanteissa.

Elli Raipela

Juupajokelainen, Tampereella yksitysvastaanottoa pitävä VET perheterapeutti, pariterapeutti ja ET seksuaaliterapeutti (NACS). Terapiatyön lisäksi työnkuvaan kuuluvat työnohjaus, koulutus ja kesäkahvilan pitäminen Amorinrannassa. Utelias ja hyväntuulinen elämänasenne.  Ammatillisen mielenkiinnon erityiskohteena parisuhdedynamiikka, eriytymisprosessit ja mielen aukile avonaisena viipottava nuori.

Sirpa Rönkkömäki

Sirpa Rönkkömäki (ent. Kansanaho) on peruskoulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM),  erityistason perheterapeutti ja paripsykoterapeutti  Hän on työskennellyt sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa, aikuis- ja perhesosiaalityössä sekä lastenpsykiatrisella osastolla. Esimiehenä Sirpa on toiminut nuorten päihdeasemalla, aikuis- ja perhesosiaalityön yksikössä sekä Oulun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa kotouttamistyössä. Oulun vastaanottokeskuksen (valtion keskus) johtajana Sirpa on ollut nyt 8 vuotta ja vuoteen 2013 saakka vastasi tässä virkatehtävässäni myös alaikäisten ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä Suomessa. Oulun vastaanottokeskuksessa on kahden aikuis- ja perheyksikön lisäksi valtion ainoa alaikäisyksikkö yksin maahan saapuneille turvapaikanhakijoille. Oulun vastaanottokeskuksessa on kehitetty vahvasti psykososiaalista tukityötä sekä lapsiperheiden että alaikäisenä yksin maahan saapuneiden turvapaikanhakijoiden osalta. Keskuksen koko asiakastyötä tekevä henkilöstö on saanut traumatyön peruskoulutuksen, Lapset puheeksi -menetelmä otettiin käyttöön muutamia vuosia sitten ja samassa yhteydessä osa työntekijöistä hankki myös kouluttajan pätevyyden. Samoin osa henkilöstöstä toimii Mielenterveyden ensiapu -kouluttajina vastaanottojärjestelmässä.

Olli Snellman

Olli Snellman on FM, psykoterapeutti. Hän työskentelee tulosalueen johtajana Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön sisällönohjaus ja kehittäminen -tulosalueella. Hän tekee tutkimusta turvapaikanhakija- ja pakolaisasiakkaiden keskusteluavusta ja käytännössä muutosprosesseista.