VI suomalainen perheterapiakongressi

Rinnakkaissessioiden abstraktit

Perheterapiakongressiin ehdotettavat esitykset voivat olla työpajoja (1 h), teemaseminaareja (1 h + 1 h + 1 h) tai yksittäisiä vapaita esityksiä (1 h).

HUOM: Abstraktien jättöaikaa on jatkettu 8.1.2019 asti!

Abstraktien muoto ja julkaisu

 • Abstraktin tiedot jätetään esityksen kielellä
 • Abstraktin enimmäispituus on 250 sanaa
 • Abstraktia lähetettäessä tulee kertoa, jos ehdotettu esitys on työpaja, teemaseminaari, teemaseminaariin kuuluva esitys tai vapaa esitys
 • Abstraktiin liitetään kirjoittajan/kirjoittajien nimi, organisaatio ja yhteystiedot.
 • Jos ehdotus koskee teemaseminaaria, tulee lähettää tiivistelmä sekä koko seminaarista että jokaisesta seminaariin sisältyvästä esityksestä erikseen. Teemaseminaariin voi sisältyä kolme (1 tunti) esitystä.
 • Abstraktien hyväksymisestä päivien ohjelmaan ilmoitetaan 30.11.2018 jälkeen.
 • Hyväksytyt abstraktit julkaistaan verkkosivuilla.

Abstraktin rakenne:

 • Tausta:Tässä kohdassa kuvataan lyhyesti esitettävän hankkeen, työmenetelmän tai tutkimuksen taustaa.  Tiivistelmässä ei tule olla kuvia, taulukoita, kirjallisuusviitteitä, lähteitä eikä avainsanoja.
 • Tavoite ja menetelmä: Tässä kohdassa kuvataan esitettävän hankkeen, työmenetelmän tai tutkimuksen tavoitteet ja menetelmä. Esimerkiksi mihin hankkeella pyrittiin ja miten se toteutettiin tai mille kohderyhmälle työmenetelmä on tarkoitettu ja miten sitä on kehitetty tai mihin kysymyksiin tutkimuksella on haluttu vastata ja miten tutkimus on toteutettu.
 • Tulokset: Tässä kohdassa kuvataan esitettävän hankkeen, työmenetelmän tai tutkimuksen tulokset. Esimerkiksi miten hanke on onnistunut ja miten sitä on arvioitu tai mitä kokemuksia työmenetelmän vaikuttavuudesta on tai mitkä olivat tutkimuksen keskeiset tulokset.
 • Pohdinta: Tässä kohdassa arvioidaan esitettävän hankkeen, työmenetelmän tai tutkimuksen merkitystä, tulosten sovellettavuutta ja tulevaisuuden kehittämisnäkymiä.

ABSTRAKTILOMAKE 

Abstraktit jätetään tämän lomakkeen kautta.

Ota yhteyttä info@aboaservices.fi, jos sinulla on kysyttävää abstrakteista.